Bestuur

De bestuursstructuur bestaat bij Scouting Menkema uit de groepsraad, het groepsbestuur en een beheersstichting. Samen met de vrijwilligers houden zij de groep draaiende.

Groepsraad

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met enkele ouders de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. De groepsraad bewaakt de kwaliteit van o.a. het aangeboden scoutingspel, coördineert leidingbezetting en begeleidt de speltakken in hun dagelijkse spelaanbod aan de jeugdleden.

De groepsraad vergadert. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die nog niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigt.

Het groepsbestuur

Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiën. Het huidige groepsbestuur wordt op dit moment gevormd door:

  • Andrea Maneschijn – voorzitter
  • Nick Klein –  penningmeester
  • Tiny Asselman – secretaris
  • Lida Kraan – algemeen lid
  • Nahani Wiltjer – algemeen lid
  • Yvonne van der Heijde – algemeen lid

De beheerstichting

Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het beheer van alle financiële middelen van Scouting Menkema. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.