Kosten

Als vereniging maken we kosten voor materialen, ons clubgebouw, het organiseren van kampen, en de afdracht aan scouting Nederland. Deze kosten worden voor een groot deel gedragen door de contributie en kampbijdragen van de leden. Bij scouting horen alle kinderen erbij. Daarom proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien vindt u onderaan deze pagina meerdere mogelijkheden die ondersteuning bieden wanneer uw kind door de financiële thuissituatie buiten de boot dreigt te vallen.

Contributie

De contributie bedraagt €14,- per maand en wordt elk kwartaal per automatische incasso geïnd. Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf de maand na het versturen van een aanmelding.

U betaald altijd achteraf over het afgelopen kwartaal; er wordt aan het einde van een kwartaal een bedrag van € 42,- van uw rekening afgeschreven. Bij het inschrijven geeft u Scouting Menkema toestemming om het bedrag van uw rekening af te schrijven.  Een aantal weken voor de afschrijving ontvangt u hiervan altijd een factuur per e-mail zodat u niet voor verassingen komt te staan. De dag dat de contributie wordt afgeschreven is altijd op het moment vlak nadat de kindertoeslag is uitgekeerd omstreeks de volgende data:

  • begin april: contributie 1e kwartaal van het jaar (januari, februari en maart)
  • begin juli: 2e kwartaal (april, mei en juni)
  • begin oktober: 3e kwartaal
  • begin januari: 4e kwartaal vorig jaar

Het innen en de administratie van de contributie wordt geregeld door de penningmeester van de groep. Bij de penningmeester kunt u terecht met alle vragen die betrekking hebben op de contributie. De penningmeester is bereikbaar via: [email protected]

Omdat de stam de vereniging ondersteunt met klussen, vervoeren van jeugdleden en materialen en andere werkzaamheden is de contributie voor een stamlid vastgesteld op  € 12,- per maand.

Wanneer het innen via automatische incasso niet is gelukt (vanwege ontoereikend saldo of omdat u de betaling zelf heeft teruggedraaid) ontvangt u van de penningmeester een factuur per email. Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 2% 30 dagen na facturering in. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. Hoe hoog het kampgeld is per jaar hang af van de speltak en of een lid meegaat. Over de hoogte van de kampgelden worden leden en ouders voor de opgave van het kamp geïnformeerd.

Bij het kampgeld zitten alle kosten zoals eten, drinken, terrein/blokhuthuur en verzekering inbegrepen.

Kosten aanschaf Scoutfit

Twee keer per jaar worden er nieuwe en overgevlogen leden geïnstalleerd, meestal begin november en in maart. Hiervoor moet een scoutfit worden aangeschaft. Dit scoutfit dient na de installatie te worden gedragen tijdens opkomsten en  andere officiële gelegenheden. De kosten van het scoutfit bedragen afhankelijk van de speltak en maat van het uniform ongeveer € 50,-.

Financiële ondersteuning

Bij scouting hoort iedereen er bij. De financiële thuissituatie van een kind mag geen spelbreker zijn voor deelname aan het scouting spel. Verscheidene gemeenten verlenen subsidie aan hun inwoners om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen met sporten en spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geld voor een scoutfit, kampgeld, contributie of kampeeruitrusting.  Afhankelijk van waar u woont kunt u kijken of u in aanmerking komt bij een van de onderstaande instellingen. Wanneer u niet in een van de onderstaande gemeenten woont, informeer dan bij uw eigen gemeente voor de mogelijkheden. Wanneer u vragen heeft over deze regelingen stel deze dan gerust aan de penningmeester via: [email protected]

Bij Scouting horen alle kinderen er bij!

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke Scoutingspel. Het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen. Deze aanvullende ondersteuning is beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, zoals hierboven beschreven, geen afdoende oplossing bieden. De penningmeester helpt u graag bij het aanvragen van deze ondersteuning.