Begroting opstellen

Het opstellen van een begroting doe je zodat je weet of je wel genoeg geld hebt. Eigenlijk is het dus gewoon een schatting van hoeveel geld je denkt uit te geven samen met de uitleg waar dit geld vandaan komt.

Er zijn een aantal soorten begrotingen waar we binnen de vereniging veel mee te maken hebben. Deze worden hier  uitgelegd.

Kampbegroting

Helaas kost op kamp gaan altijd een beetje geld. Binnen scouting Menkema hebben we afgesproken een kamp altijd kostendekkend moet zijn. Dat betekend dat de uitgaven van het kamp altijd door een bijdrage van de leden en eventueel leiding worden betaald. Je hebt dus een begroting nodig om de juiste kosten per persoon voor het kamp te bepalen.

Uitgaven bestaan eigenlijk meestal uit:

  • Kampterrein kosten per dag of nacht
  • Eten en drinken
  • Materialen en uitjes

Inkomsten bestaan meestal uit:

  • Een bijdrage per lid
  • Een bijdrage per (be)geleider

 

Als je de uitgaven nauwkeurig bepaalt dan kom je goed uit en betalen de mensen die meegaan niet teveel. Kom je hier niet uit of twijfel je dan kan je altijd even de Penningmeester vragen of hij je kan helpen.

Handige documenten

Binnen scouting Menkema hebben we een handig document staan op onze gezamenlijke netwerkschijf waar ook tips staan om een begroting te maken. Scouting Menkema (gezamenlijke map) –> Kampen (organiseren) –> Checklist om een kamp te organiseren.

Ook Scoutpedia heeft handige pagina voor het opstellen van kampbegrotingen: https://nl.scoutwiki.org/Kampbegroting

Jaarbegroting Speltak

Als speltak maak je aan het begin van het seizoen een jaarplanning waarin je met het leidingteam bepaalt wat je gaat doen. Sommige opkomsten of activiteiten kosten geld. Hiervoor heeft elke speltak een speltakbudget. Dit speltakbudget wordt vastgesteld door het aantal leden en een bedrag dat tijdens de jaarvergadering is vastgelegd. In 2016 is het speltakbudget per lid per maand: € 2,08.

In het bestuur wordt altijd een inschatting gemaakt van het aantal leden dat we verwachten voor een nieuw jaar. Als speltak heb je dus ook inzicht in hoeveel budget je ongeveer kunt verwachten. Het budget kan worden gespaard zodat je later in het jaar nog iets ‘groters’ kunt gaan doen met de speltak. Hoe je als speltak dit budget besteed is natuurlijk helemaal vrij. Wel is het de bedoeling dat het ten goede komt aan het spel van de jeugdleden. Het aanschaffen van materialen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, hier hebben we andere ‘potjes’ voor.

Wil je weten hoeveel budget je speltak nog heeft? Log dan hier in: Inzage Budgetten speltakken

Heb je hier vragen over, neem dan even contact op met de penningmeester.