Vacature: Bouwcommissie

Scouting Menkema wil graag een toekomstbestendig gebouw.

De bouwcommissie heeft al veel werk verricht en een mooi plan op papier gezet. We zijn nu op zoek naar mensen die een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de voortzetting van de plannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur [email protected]

Wat is en doet de bouwcommissie

De bouwcommissie bestaat bij voorkeur uit een aantal ouders, enkele bestuursleden en (een vertegenwoordiging van) de speltakleiding. Ook hebben de bouwkundige, installatietechnische en de financiële adviseur(s) zitting in de bouwcommissie. Afhankelijk van de planfase en de specifieke omstandigheden, kun je de bouwcommissie aanvullen met vertegenwoordigers van de gemeente. De bouwcommissie kan een aantal werkgroepen instellen om deelonderwerpen verder uit te werken. Je kunt hierbij denken aan een werkgroep PR die zorgt voor aandacht in de pers, een website met de vorderingen en een nieuwsbrief naar ouders en geïnteresseerden. Een werkgroep fondsenwerving kan de diverse financiële acties initiëren en coördineren. En op termijn kan een aparte werkgroep zich bezighouden met de opening.

De bouwcommissie voert de werkzaamheden uit in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Heeft je groep een beheerstichting die eigenaar is/wordt van de gebouwen, dan is zij eindverantwoordelijk. Anders is het bestuur van de groepsvereniging degene die de opdracht aan de bouwcommissie verstrekt. Maak duidelijke afspraken met de commissie over rapportage en (financiële) verantwoording en zorg voor regelmatige terugkoppeling naar het bestuur en de groepsraad.

Wat vragen we van je

  • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
  • Ongeveer 2 tot 3 uur per week

Wij bieden

  • Voldoening. Jij helpt mee aan het aanbieden van een goed scoutingspel voor nu en de toekomst. Een goed scoutingspel bestaat uit een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Je levert dus een directe bijdrage aan de samenleving, dat geeft voldoening.
  • Zelfontwikkeling. Je leer in de
  • Contacten. Je leert veel nieuwe (en leuke vinden wijzelf) mensen kennen.

Is deze functie iets voor je of heb je vragen? Neem voor meer informatie contact op met het bestuur via [email protected]