Stap 1 Aanmelden – Doorlopende Machtiging

We vinden het fijn dat u uzelf of u kind wil aanmelden als lid bij Scouting Menkema. De contributie voor het lidmaatschap bij Scouting Menkema bedraagt voor alle jeugdleden € 13,00 per maand. Voor Stamleden is dit € 11,- per maand. De contributie wordt betaald per automatische incasso. Wanneer u de contributie niet zelf gaat betalen (bijvoorbeeld via stichting leergeld) of wanneer u niet in staat bent om een doorlopende machtiging af te geven dan kunt u contact opnemen met de penningmeester om een betalingsregeling te treffen en de aanmelding af te handelen.

U kunt een machtiging afgeven door uw persoonlijke gegevens te noteren in het formulier onderaan deze pagina. Nadat u een machtiging heeft afgegeven wordt u automatisch doorgeleid naar het aanmeldformulier voor nieuwe leden.

Op deze pagina leest u alles over:

 • Waarom machtigen makkelijk is;
 • Hoe we u op de hoogte stellen van een aankomende afboeking;
 • Hoe u een incasso kunt terugboeken;
 • Hoe u een machtiging stopzet;
 • Hoe u de machtiging aan ons afgeeft.

Machtigen is gemakkelijk

 • U vergeet nooit te betalen;
 • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
 • U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
 • U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Afboeking

U wordt voordat de afboeking plaatsvindt geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.

Terugboeken? Neem contact op met uw bank.

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Stopzetten machtiging

Wanneer u het lidmaatschap beëindigd dan wordt uw machtiging automatisch ingetrokken. Scouting Menkema zal vanaf het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd geen opdrachten tot betaling naar uw bank verzenden.

Machtiging afgeven

Een betaling kan volgens de wet alleen plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. U kunt een machtiging afgeven door uw persoonlijke gegevens te noteren in het formulier onderaan deze pagina. Wanneer u de voorwaarden accepteert en op ‘Machtiging versturen’ klikt, wordt deze verstuurd naar onze penningmeester. De penningmeester kan met uw machtiging betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.

U geeft een machtiging af aan:

Naam Incassant Scouting Menkema
Adres Treubweg 33
Postcode 9981 EB
Woonplaats Uithuizen
Land Nederland
E-mailadres penningmeester ‘apenstaartje’ scoutingmenkema.nl
Incassant-ID NL70ZZZ410110190000

Nadat u het onderstaande formulier heeft ingevuld wordt u automatisch doorgestuurd naar een aanmeldformulier van Scouting Nederland. U meld zich aan bij scouting Menkema door hier uw gegevens in te vullen. Neem bij vragen gerust contact op met onze penningmeester via penningmeester ‘apenstaartje’ scoutingmenkema.nl.

  Vul onderstaande gegevens in om een machtiging af te geven:

  Naam rekeninghouder

  E-mailadres rekeninghouder

  Voor- en achternaam lid/leden waarvoor contributie kan worden geheven

  Adres rekeninghouder

  Postcode rekeninghouder

  Woonplaats rekeninghouder

  Rekeningnummer IBAN

  Selecteer het vakje om uw handtekening te plaatsen
  Hierbij geef ik toestemming aan Scouting Menkema om incasso opdrachten te sturen naar mijn bank om het door mij aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven. Ik geef toestemming aan mijn bank om doorlopend het door mij aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Menkema.